BLOG

Evidujete pracovný čas alebo dochádzku svojich zamestnancov?

V praxi často dochádza k omylu, keď zamestnávateľ eviduje dochádzku zamestnancov namiesto ich pracovného času. Pracovný čas a dochádzka sú nielen obsahovo, ale aj časovo odlišné pojmy, pričom každý zamestnávateľ má zákonnú povinnosť sledovať len pracovný čas zamestnancov. Sú však prípady, kedy je vhodné zaznamenávať aj dochádzku. Evidenciu dochádzky nemožno považovať za evidenciu pracovného času! Evidencia pracovného času…

Čítať viac

Pripojte sa k ďalším spokojným užívateľom

Ešte stále váhate?

Mobilná aplikácia

Sledujte nás na

InstagramYouTube

Kontakt

Ulica XXX, Mesto 000 00
0900 000 000
info@dochadzka.online